BHV/EHBO

Het aanbod BHV en EHBO van ADVIESBUREAU R&B is er op gericht de veiligheid en het algeheel welbevinden van medewerkers binnen uw organisatie of sportvereniging te verhogen.

ADVIESBUREAU R&B heeft veel ervaring met full service trajecten, helemaal op maat waarin uw medewerkers worden opgeleid volgens alle vereisten, toegesneden op de dagelijkse praktijk binnen uw organisatie. Uiteraard beschikken onze docenten over de vereiste diploma’s en ervaring.

Interesse om tot BHV-er (bedrijfshulpverlener) opgeleid te worden? Tijdens de BHV basiscursus staan de praktische vaardigheden zoals levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator) centraal.

Voor wie?

De BHV basiscursus is geschikt voor medewerkers die nog geen ervaring hebben met BHV. In één of twee dagen wordt u opgeleid tot BHV-er, afhankelijk van het niveau.

Is uw basiscursus verlopen en heeft u interesse in een verlenging? Tijdens de BHV herhalingscursus staan levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator) centraal.

Voor wie?

De BHV herhalingscursus is geschikt voor bedrijfshulpverleners die hun certificaat moeten verlengen. In minimaal een halve dag kunt u uw BHV kennis opfrissen, afhankelijk van het niveau.

Wat moet er gebeuren bij bijv. een epileptische aanval, verslikking, verslikking bloeding of brandwond? Tijdens de praktijkgerichte EHBO basiscursus leert u hulp verlenen in diverse situaties.
Tijdens de tweede dag van de cursus wordt gewerkt met een lotus slachtoffer waardoor u leert u de theoretische kennis in de praktijk toe te passen.

Voor wie?

Medewerkers die nog geen ervaring hebben met EHBO. In maximaal twee dagen wordt u opgeleid tot EHBO’er.

Tijdens de EHBO herhalingscursus kunt u uw EHBO kennis opfrissen. Levensreddende handelingen, letsels en kleine verwondingen, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator) staan o.a. centraal in deze herhalingscursus.

Voor wie?

Medewerkers die hun EHBO certificaat moeten verlengen. U kunt alleen deelnemen wanneer u beschikt over een geldig EHBO certificaat en deze dient u op de dag van de cursus aan de instructeur te tonen. In minimaal een halve dag kunt u uw certificaat verlengen, afhankelijk van het niveau.

Werkt u samen met kinderen? Dan wilt u direct de juiste eerste hulp kunnen verlenen indien nodig!
U leert hoe u bijv. eerste hulp verleent aan kinderen en zuigelingen tijdens stoornissen in de vitale functies en bij de behandeling van veelvoorkomende plaatselijke letsels. U krijgt inzicht in de gevaren en de wijze waarop deze snel en adequaat kunnen worden bestreden.

Voor wie?

De cursus EHBO en Kinderen is geschikt voor ouders, begeleiders, medewerkers van een school of kinderdagverblijf. De duur van de cursus hangt af van het niveau van de deelnemers en wordt in overleg samengesteld.

Wij beschikken over eigen trainingslocaties, maar alle trainingen en nascholingscursussen kunnen ook In Company of op locatie worden verzorgd.

RI&E betekent ‘Risico-Inventarisatie & -Evaluatie’. In de RI&E worden de risico’s van het werk voor werknemers in een organisatie geïnventariseerd. Tevens wordt er altijd een plan van aanpak aangeboden, waarin maatregelen beschreven worden om de aangetroffen risico’s te verminderen. Iedere werkgever heeft de verplichting om over een RI&E te beschikken.

Wat kunt u van ons verwachten?

Middels een persoonlijk gesprek met een deskundige zullen we ons verdiepen in uw organisatie en branche. Dit is verplicht wanneer een organisatie over meer dan 25 medewerkers beschikt. Wij voeren een inventarisatie uit van alle aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een RI&E instrument, een rondgang en een specifieke vragenlijst. Wij stellen een plan van aanpak op, waarbij voor elk aanwezig risico, een te nemen maatregel wordt aangeboden.