BHV/EHBO

Het aanbod BHV en EHBO van ADVIESBUREAU R&B is er op gericht de veiligheid en het algeheel welbevinden van medewerkers binnen uw organisatie of sportvereniging te verhogen.

ADVIESBUREAU R&B heeft veel ervaring met full-service trajecten, helemaal op maat waarin uw medewerkers worden opgeleid volgens alle vereisten en toegesneden op de dagelijkse praktijk binnen uw organisatie. Uiteraard beschikken onze docenten over de vereiste diploma’s en ervaring.

De Arbowet in Nederland bepaalt dat BHV voor elke werkgever met één of meerdere werknemers verplicht is. Elk bedrijf moet voorbereid zijn op een calamiteit zoals brand, eerste hulp en ontruiming van het gebouw. De werkgever moet zich laten ondersteunen door BHV’ers (bedrijfshulpverleners); dit zijn werknemers die een BHV cursus hebben gevolgd. Tijdens de BHV basiscursus staan de praktische vaardigheden zoals levensreddende handelingen, brandbestrijding, evacuatie,  reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator) centraal.

Voor wie?

De BHV basiscursus is geschikt voor medewerkers die nog geen ervaring hebben met BHV. Afhankelijk van uw niveau, wordt u in één of twee dagen opgeleid tot BHV-er.

Is uw basiscursus verlopen en heeft u interesse in een verlenging? Tijdens de BHV herhalingscursus staan levensreddende handelingen, brandbestrijding, evacuatie, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator) centraal.

Voor wie?

De BHV herhalingscursus is geschikt voor bedrijfshulpverleners die hun certificaat moeten verlengen. Afhankelijk van het niveau, kunt u in minimaal één dagdeel uw BHV kennis opfrissen. 

Tijdens de basiscursus EHBO leer je wat je moet doen in noodsituaties. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren bij een epileptische aanval, verstikking, bloeding of brandwond? 
Tijdens de tweede dag van de cursus wordt gewerkt met een lotus slachtoffer waardoor u leert de theoretische kennis in de praktijk toe te passen.

Voor wie?

Medewerkers die nog geen ervaring hebben met EHBO. In maximaal twee dagen wordt u opgeleid tot EHBO’er.

Tijdens de EHBO herhalingscursus kunt u uw EHBO kennis opfrissen. Levensreddende handelingen, letsels en kleine verwondingen, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator) staan o.a. centraal in deze herhalingscursus.

Voor wie?

Medewerkers die hun EHBO certificaat moeten verlengen. U kunt alleen deelnemen wanneer u beschikt over een geldig EHBO certificaat en deze dient u op de dag van de cursus aan de instructeur te tonen. Afhankelijk van het niveau, kunt u in minimaal een halve dag uw certificaat verlengen.

Elke dag gebeuren er wel ongelukken met baby’s en kinderen. Soms een kleine verwonding dat eenvoudig te behandelen is, maar er kunnen zich ook levensbedreigende situaties voordoen. Het is belangrijk om te weten wat je dan moet doen, om direct de juiste eerste hulp te kunnen verlenen indien nodig. U leert bijvoorbeeld wat te doen bij brandwonden, bewusteloosheid, hoofdletsel, maar ook het gebruik van AED bij reanimatie van kinderen.

Voor wie?

De cursus EHBO en Kinderen is geschikt voor ouders, begeleiders, medewerkers van een school of kinderdagverblijf. De duur van de cursus hangt af van het niveau van de deelnemers en wordt in overleg samengesteld.

Wij beschikken over eigen trainingslocaties, maar alle trainingen en nascholingscursussen kunnen ook incompany of op locatie worden verzorgd.

RI&E betekent ‘Risico-Inventarisatie & -Evaluatie’. In de RI&E worden de risico’s van het werk voor werknemers in een organisatie geïnventariseerd. Tevens wordt er altijd een plan van aanpak aangeboden, waarin maatregelen beschreven worden om de aangetroffen risico’s te verminderen. Iedere werkgever heeft de verplichting om over een RI&E te beschikken.

Wat kunt u van ons verwachten?

Middels een persoonlijk gesprek met een deskundige zullen we ons verdiepen in uw organisatie en branche. Dit is verplicht wanneer een organisatie over meer dan 25 medewerkers beschikt. Wij voeren een inventarisatie uit van alle aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een RI&E instrument, een rondgang en een specifieke vragenlijst. Wij stellen een plan van aanpak op, waarbij voor elk aanwezig risico, een te nemen maatregel wordt aangeboden.