Partners

RI&E

RI&E betekent ‘Risico-Inventarisatie & -Evaluatie’. In de RI&E worden de risico’s van het werk voor werknemers in een organisatie geïnventariseerd. Tevens wordt er altijd een plan van aanpak aangeboden, waarin maatregelen beschreven worden om de aangetroffen risico’s te verminderen. Iedere werkgever heeft de verplichting om over een RI&E te beschikken.

Wat kunt u van ons verwachten?

Middels een persoonlijk gesprek met een deskundige zullen we ons verdiepen in uw organisatie en branche. Dit is verplicht wanneer een organisatie over meer dan 25 medewerkers beschikt. Wij voeren een inventarisatie uit van alle aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een RI&E instrument, een rondgang en een specifieke vragenlijst. Wij stellen een plan van aanpak op, waarbij voor elk aanwezig risico, een te nemen maatregel wordt aangeboden.

Wij werken onder andere voor: