Steeds meer bedrijven verwachten dat hun werknemers beschikken over een geldig VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en geeft aan dat een bedrijf werkt volgens de vastgestelde veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. VCA-gecertificeerde bedrijven kunnen hiermee aantonen dat ze voldoen aan de regels van de Arbowet. 

VCA Basis is een certificaat dat aangeeft dat u de basiskennis bezit wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu. Deze cursus is bedoeld voor operationeel medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen.

Maximaal 14 deelnemers per cursus in verband met de kwaliteitswaarborging.

Algemene informatie:

 • Locatie: Wijchen-Nijmegen (specifieke locatie volgt)
 • Dagindeling: 8.00-17.30 uur cursus inclusief examen
 • Lunch

Duur: VCA Basis 1 dag

Prijs: VCA Basis €159,- 

Meerprijs: Code 95, €20,- (7 punten)

Inhoud:

 • Veiligheids- en gezondheids- en milieuwetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Veiligheidsgedrag
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand en explosie
 • Elektriciteit
 • Gevaarlijke stoffen

Certificering: Na het examen wordt bij voldoende resultaat het VCA certificaat Basis uitgereikt (10 jaar geldig).

VCA-VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, en is een certificaat op het gebied van veilig en gezond werken voor u en de werknemers waar u leiding aan geeft.

Maximaal 14 deelnemers per cursus, in verband met de kwaliteitswaarborging.

Bij de opleiding VCA-VOL wordt aanvullend op de VCA Basis o.a. onderstaande hoofdstukken behandeld:

 • Ergonomie
 • Wat moet een bedrijf geregeld hebben om verantwoord met risico’s om te gaan?
 • Wat is uw rol als leidinggevende?

Duur: VCA VOL 2 dagen

Certificering: Na het examen wordt bij voldoende resultaat het VCA certificaat VOL uitgereikt (10 jaar geldig).

VCA nu ook in Modern Arabisch

VCA wordt nu ook aangeboden in het Modern Arabisch.

VCA examen

Via onderstaande knop leest u meer informatie over het examen VCA.