Partners

VCA VOL

Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden op de werkvloer. Je volgt de VCA Basis cursus, maar aanvullende hierop wordt er extra aandacht besteed aan:

  • Ergonomie
  • Wat moet een bedrijf geregeld hebben om verantwoord met risico’s om te gaan?
  • Wat is uw rol als leidinggevende?

Geldigheid van het certificaat is 10 jaar.

Meer informatie over deze cursus?

    Wij werken onder andere voor: